Opinie o Nas
Polityka Prywatności

W związku z nowymi regulacjami o  ochronie danych, chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński, ul. Jana Sobieskiego 169, 43-300 Bielsko-Biała

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

bezpośrednio od Państwa,

od podmiotu, który zawarł z FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński, ul. Jana Sobieskiego 169, 43-300 Bielsko-Biała umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,

od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,

ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

 

Kto jest administratorem Państwa danych?

Piotr Kryściński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński, ul. Jana Sobieskiego 169, 43-300 Bielsko-Biała (NIP: 547-199-62-14), e-mail: biuro@bielsko-kominki.pl  

Jakie dane przetwarzamy?

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński przetwarza następujące kategorie danych:

dane kontaktowe;

dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;

dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;

dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński  (np. o usługach, z których korzystali Państwo wcześniej).

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński,

w celu wykonania umowy zawartej z FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,

w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński, np. wystawienia faktury lub rachunku,

w celu założenia i administrowania Państwa konta zintegrowanego z systemami informatycznymi/serwisami internetowymi FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński,

w celach marketingowych produktów i usług FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński,

jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy przetwarzać Państwa dane:

  1. a) w celu marketingu podmiotów trzecich,
  2. b) w celu udostępnienia Państwa danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych,
  3. c) w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste).

 

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

 

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński jest legalne.

 

Jak skontaktować się z naszym Administratorem danych osobowych?

Można to zrobić e-mailowo pod adresem: biuro@bielsko-kominki.pl

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

zawarcie i wykonanie umowy z FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński,

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński (np. wystawienie faktury),

prawnie uzasadniony interes FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),

wyrażona przez Państwa zgoda.

 

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński współpracuje („Partnerzy FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński, na których Państwo się zgodzą.

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.

Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński i jakie mogą być podnoszone wobec FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

 

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SPEC" Piotr Kryściński?

Obecnie takie skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, oraz nie korzystamy z plików oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Infolinia 734 669 015
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl